Comparteix:

F11.1 Videovigilància

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F11.1
Nom del tractament Videovigilància
Descripció de les finalitats del tractament Captació i emmagatzemament d’imatges de les persones físiques identificades o identificables que accedeixen a les instal·lacions de la UPC. Garantir la seguretat dels béns i de les instal·lacions de la UPC, així com de les persones que hi accedeixen.

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

  • Compliment d’una missió realitzada en interès públic.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

  • Al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals i a la Sindicatura de Greuges, de conformitat amb els articles 11.2 apartat d) i 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Internacionals

  • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

  • Les dades provenen de les persones que accedeixen a les instal·lacions de la UPC..

Categories de dades personals

  • Dada identificativa: Imatge.
  • Altres Dades: Lloc, data i hora de la imatge.

Categories d'interessats

  • Persones físiques identificades o identificables que accedeixen a les instal•lacions de la UPC vigilades i que queden enregistrades en vídeo a través de càmeres incorporades al sistema de videovigilància.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

  • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.