Comparteix:

F10.1 Dosimetria de radiacions ionitzants

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F10.1
Nom del tractament Dosimetria de radiacions ionitzants
Descripció de les finalitats del tractament

Prestar serveis de dosimetria personal externa a persones exposades a radiacions ionitzants en les instal·lacions de la UPC en que s’utilitzen fonts radioactives o equips generadors de radiacions ionitzants.

Gestió de dades de dosimetria personal externa a personal UPC exposades a radiacions ionitzants en instal·lacions de recerca internacionals per a la vigilància dosimètrica del personal.

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una obligació legal: 
  • Reial Decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives. 
 • Tractament necessari per finalitats de medicina preventiva o laboral, avaluació de la capacitat laboral del treballador, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social.
 • Consentiment de l’interessat.
 • Execució d’un contracte en què l’interessat és part. 
 • Tractament necessari per finalitats de medicina preventiva o laboral, avaluació de la capacitat laboral del treballador, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Banco Dosimétrico Nacional depenent del Consell de Seguretat Nuclear en compliment de l’establert a l’article 2 g) de la Llei 15/1980 de 22 d’abril de 1980 de Creació del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada per la Llei 33/2007 de 7 de novembre.

Internacionals

 • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada.
 • Altres administracions nacionals o internacionals.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura i signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Altres dades: tipus de treball i lloc de treball (laboratori on treballen).
 • Dades especialment protegides: Salut (resultats mensuals de dosis de radiació en termes de la magnitud dosi equivalent personal, acumulades cada any i acumulades durant cinc anys oficials. (Reglament RD 783/2001, secciones 2ª y 3ª, annex IIE).

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Personal de la UPC.
 • Becaris de doctorat i recerca de la UPC.
 • Visitants de les instal·lacions radioactives de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.