Comparteix:

F09.0 Gestió dels serveis UPC ALUMNI

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F09.0
Nom del tractament Gestió dels serveis UPC ALUMNI
Descripció de les finalitats del tractament

Gestió de socis i serveis d’UPC ALUMNI. Gestió de quotes del membres d’UPC Alumni. Seguiment de la carrera professional dels antics alumnes. Entorn de col·laboració, d'intercanvi d'experiències i de coneixement. Inserció laboral dels titulats i titulades de la UPC i reciclatge professional dels seus membres, per millorar la seva carrera professional, mitjançant serveis relacionats amb la formació contínua, l'orientació i la inserció professional. Facilitar l'accés de les persones titulades als serveis que ofereix la Universitat i promoure el seu vincle amb les unitats acadèmiques que la constitueixen. Incentivar el desenvolupament científic i tecnològic. Destacar el valor de la qualitat de l'activitat desenvolupada a la UPC a través dels resultats professionals dels seus alumni. Constituir i mantenir una xarxa internacional que actuï com a xarxa d'ambaixadors de la Universitat. Promoure el mecenatge a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Difondre la imatge, els valors i el prestigi de la institució. Donar suport a les activitats dels diferents clubs d'alumni dels centres docents de la Universitat, i també fomentar-les.

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Consentiment de l'interessat.
 • Execució d’un contracte en què l’interessat és part. 

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Amb el consentiment dels interessats, a les empreses o institucions interessades en els diferents aspectes relacionats amb les carreres professionals dels titulats i titulades de la UPC; a altres membres de la xarxa ALUMNI UPC; Entitats Bancàries.

Internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a empreses o institucions que gestionen la borsa de treball.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Amb el seu consentiment, d'altres unitats de la UPC.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, imatge/veu, signatura i signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional.
 • Dades econòmic- financeres: dades bancàries, assegurances.
 • Transaccions: béns rebuts.

Categories d'interessats

 • Titulats i titulades de la UPC.
 • Antics membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis).
 • Antics socis de l’Associació dels Amics de la UPC.
 • Altres persones que puguin estar interessades en els serveis Alumni de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.