Comparteix:

F07.3 CUV: Realització d’activitats docents i de recerca

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F07.3
Nom del tractament CUV: Realització d’activitats docents i de recerca
Descripció de les finalitats del tractament Tractament de les dades de salut o imatge dels pacients del CUV per a activitats de docència i de recerca (vídeos educatius de les visites fetes pels pacients).

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic.
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
 • Consentiment de l’interessat. 
 • Tractament necessari amb finalitats d’investigació científica o estadística.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Amb el consentiment de l’interessat, a entitats i centres sanitaris que han signat convenis de col·laboració amb el Centre..

Internacionals

 • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Exploracions físiques.
 • Entrevistes clíniques.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS/mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge/veu, signatura i signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades de transaccions: béns subministrats, béns rebuts, transaccions financeres.
 • Dades especialment protegides: Salut (dades clínic-assistencials: antecedents, descripció de la malaltia, diagnòstic, tractament, informe d’alta).

Categories d'interessats

 • Pacients del Centre Universitari de la Visió.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.