Comparteix:

F04.4 Gestió del registre d'esdeveniments de sistemes d'informació i serveis

Responsable del Tractament

Responsable Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F04.4
Nom del tractament Gestió del registre d'esdeveniments de sistemes d'informació i serveis
Descripció de les finalitats del tractament Registre d'esdeveniments de sistemes d'informació i serveis per garantir la traçabilitat requerida per l'Esquema Nacional de Seguretat. Registrar les dades de la persona que sol·licita accés a internet i a la xarxa de dades de la UPC. Enviar informació sobre la sol·licitud i comunicar les credencials d'accés. Comunicar informació sobre l'estat del servei, atendre consultes, resoldre incidències i finalitzar la prestació del servei. Prevenir, detectar i resoldre incidents de seguretat.

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic: 
  • Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat; Llei 34/2002, d'11 de juliol Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara l’Agència Catalana de Certificació.

Internacionals

 • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques.
 • Entitats vinculades a la universitat (centres adscrits, empreses del grup UPC, entitats vinculades de recerca, etc.).

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu, claus de xifratge.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: allotjament/habitatge.
 • Dades acadèmiques: lloc d'estudi, categoria, correu electrònic.
 • Dades d'ocupació laboral: categoria, grau, llocs de treball, correu electrònic.
 • Dades de registre d'accés: nom d'usuari al sistema informàtic i adreça IP i/o MAC, data i hora de l'accés, adreces de les pàgines web accedides.

Categories d'interessats

 • Membres de la comunitat universitària (personal d’administració i serveis, personal docent i investigador, estudiants).
 • Antics membres de la comunitat universitària.
 • Persones vinculades a empreses del Grup UPC i a empreses vinculades a la UPC.
 • Persones que es connecten a la xarxa de telecomunicacions de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.