Comparteix:

F04.1 Emissió del certificat digital

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F04.1
Nom del tractament Emissió del certificat digital
Descripció de les finalitats del tractament Emissió del certificat digital

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Execució d’un contracte en el què l’interessat és part. 

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara l’Agència Catalana de Certificació.

Internacionals

 • No estan previstes.


Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques.
 • Entitats vinculades a la universitat (centres adscrits, empreses del grup UPC, entitats vinculades de recerca, etc.).

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu, claus de xifratge.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: allotjament/habitatge.
 • Dades acadèmiques: lloc d'estudi, categoria, correu electrònic.
 • Dades d'ocupació laboral: categoria, grau, llocs de treball, correu electrònic.
 • Dades de registre d'accés: nom d'usuari al sistema informàtic i adreça IP i/o MAC, data i hora de l'accés, adreces de les pàgines web accedides.

Categories d'interessats

 • Membres de la comunitat universitària (personal d’administració i serveis, personal docent i investigador, estudiants).
 • Antics membres de la comunitat universitària.
 • Persones vinculades a empreses del Grup UPC i a empreses vinculades a la UPC.
 • Persones que es connecten a la xarxa de telecomunicacions de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.