Comparteix:

F03.13 Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F03.13
Nom del tractament Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat
Descripció de les finalitats del tractament Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Consentiment de l'interessat.

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • A altres universitats per a la prestació de serveis bibliotecaris a través de la cooperació i per a l’organització d’esdeveniments culturals, socials i esportius; a entitats que ofereixen serveis i que han signat convenis de col•laboració amb la UPC.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: organismes responsables de l’esport universitari.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries per gestionar el cobrament dels serveis.

Internacionals

 • No estan previstes.

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, imatge, llengua materna, dades familiars.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries.
 • Dades acadèmiques i professionals: unitat bàsica, formació, titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col. o assoc. professionals.
 • Dades laborals: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball.
 • Dades de transaccions: béns i serveis rebuts.
 • Socials: xarxes, esports, aficions, idiomes o llengües.
 • Vehicles: Matrícula i descripció.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Estudiants de secundària.
 • Sol·licitants d’accés a la UPC.
 • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.
 • Antics estudiants de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.