Comparteix:

F01.28 Programa de mentories

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F01.28
Nom del tractament Programa de mentories
Descripció de les finalitats del tractament Finalitats amb legitimació per consentiment: estudiantat que accepta ser mentor/a o mentoritzat/da. Acceptació de confidencialitat per part dels mentors/es. Aspecte específic de gènere: “estudiantes” mentores segueixen “estudiantes” de nou ingrés com a acció específica de suport a les vocacions “STEM”

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

  • Consentiment de l'interessat/da.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

  • Previ consentiment de l’interessat, es cediran les dades sol·licitades a l’entitat sol·licitant.

Internacionals

  • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

  • La persona interessada o el seu representant legal.

Categories de dades personals

  • Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge/veu, signatura, signatura electrònica.

Categories d'interessats

  • Estudiants de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

  • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.