Comparteix:

F01.27 Gestió de les verificacions acadèmiques

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F01.27
Nom del tractament Gestió de les verificacions acadèmiques
Descripció de les finalitats del tractament Gestionar el procés derivat de les verificacions acadèmiques

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Consentiment de l'interessat.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Previ consentiment de l’interessat, es cediran les dades sol·licitades a l’entitat sol·licitant.

Internacionals

 • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques i entitats privades.
 • Altres universitats públiques o privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS/mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge/veu, signatura, signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions.
 • Altres dades: qualsevol altra dada que l'estudiant faciliti per acreditar la seva titulació.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.